Сэтгэгдэлээ үлдээх

Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чащей темного.

Сэтгэгдлээ үлдээсэн танд баярлалаа!
Алдаа гарлаа. Та дахин оролдож үзнэ үү.